story new one fresh one

Rubyn i Pas Rubyn je otišla šetati Psa u Dvorištu. Dvorište je zamislila kao šetnicu šumom, a i ponekad da se tu šeta kao model za torbice koje sama dizajnira. Već je nešto i nacrtala i osmislila. A tada gledala je svježu zelenu travu.  Sjela je na mekanu travicu. Pas je sjeo pored nje. Legla se na travu. Pas se legao na travu do nje. Onda: Digla se i  Šetala je, pa je i on;

Nikola Tesla i ..Rijeka ideja..i..kap Po Moći

Kako i kome Po Moći. Obično, i najčešće tako malo je dovoljno. Dovoljna je Kapljica pomoći, makar to bio jedan osmijeh sa strane. I osmijeh je pogonsko gorivo. I osmijeh je Hrana i osmijeh i Hrani. I onda. Onda se To Maleno Sitno Klupko zakotrlja i raste i tinja. Najviše se može PoMoći, i tada se to i čini dakle pomaže kada je osoba u skladu i puna poleta sama sa sobom.  Možda je

KiŠa

Jučer je padao SNIjeg. U SNIjegu žive SNI. I otopio se. Danas Ga više nema. Preporodio se. Sebe je preporodio. Sam Sebe je preoblikovao. U nešto drugo. U Vodu. Nije o tome govorio. Samo je djelovao.   Danas pada KiŠa.   Možda je Oblak jednostavno nakupio mnogo vode i želi se ispadati, skoro kao isplakati. I to je energija. Voda je energija; kao kapi i Kapljice.   KiŠa su

e papir

E Papir je ovo što se sada čita. Kao e mail; e poruka, e call tj.poziv, e book; tj.e knjiga. Postoji li)je li stvarno to *e nešto* kada se; kao, ne može dodirnuti trenutno sada? Je li stvarno tako. Može se isprintati.  Tada je moguće osjetiti isto u rukama. Može se ispisati i slovo u pijesku i u zraku i na površini jezera ili mora ili kupke u kadi. Može se napraviti snjegovića i u

Tko je List / nastavak na tekst Trening

List. Ja sam LIST ! Gdje to sve stanujem ? U riječi bLISTati, bLISTam. Od mene se može učiniti i STIL. Slova su ista. Na stablu mi je lijepo. Prirodno dišem. Tih sam. Vjetar me miluje i masira. Vjetar točno zna kako me taknuti. Nisam mu to rekao. Vjetar zna pogoditi točnu dozu i kako i kamo taknuti. Vjetar me umiruje i opušta...Vjetar me pogodi i dira bez da gađa, nije mu to cilj. Zato

KUL PONG Sponzori i prijatelji