Utisnula sam ti dušu u dlan
i poput vitica grahorica
obavijam ti se oko prstiju.
I gle, već sam bršljan
tvog tamnozelenog kaputa.
U svilenim vlasima svjetlucam
bisernim sjajem imelinih bobica.
Ja sam i ona meka papučica
satkana od smaragdne mahovine.
Obukla sam te u zeleno.
Odjenula sam te sobom.
Sraslo korijenje naših bića
nitko više ne može razdvojiti.

Javorka Pangerčić

 

http://javorkapangercic.wordpress.com/

PODIJELITE OVO

KUL PONG Sponzori i prijatelji