KUL PONG Kultura

Kulturno sportski klub KUL PONG otvorio je svoja vrata i započeo sa radom u studenom 2015. godine. KUL PONG svijet na čak tri lokacije nudi građanima Bjelovara zanimljiv kulturno sportski program kojim želimo poručiti građanima da kultura, umjetnost i sport mogu biti bliski te povezati različite ljude koje vodi isti cilj: ljubav prema tome što rade. Želimo naglasiti da je KUL PONG KLUB

KUL PONG Sponzori i prijatelji