Literarno-likovni natječaj KUL PROZOR

PRIPREMA! POZOR! Noge kroz prozor! Moja priča o jednom prozoru u mom gradu --------------------------------------- Bio jednom jedan prozor u gradu Bjelovaru koji je gledao na ulicu. Bilo proljeće, ljeto, jesen ili zima: taj prozor nikad nije imao mira, ma kakva bila klima. Na njemu je cvijeće cvalo i lišće opadalo. Ponekad bi kroz njega projurio vjetar i unio koju kap kiše, a nekad se na

KUL PONG Sponzori i prijatelji