Prozori kod nas su seoski i poneki su dotrajali, stari ili neuređeni, ali baš im to daje posebnu draž. Ne zaostaju ljepotom od vaših gradskih prozora, a na vama je da pokušate odškrinuti sve kilometre među nama i da pokušate odgonetnuti jesu li naši prozori drugačiji od vaših.


BAKIN OBLOK

Moja baka stolno z obloka gledi.
Šojbe su oprone, feringa bela kak sneg visi.
A kakšno tek črleno cvetje z obloka
daleč dol diši?

ime i prezime učenika – autora rada: Nino Jularić
ime i prezime voditelja/mentora: Nada Panić


NA BABIČINEM OBLOKU

Pri babici na obloku
saki den moček sedi.
Navek dok ga babica vidi,
on nekaj dobi.

Bilo po dnevu, bilo po kmici
štel bi on i nutri iti,
a ona pak mu veli
da mora i miše loviti.

A on se sam greje i dremle
i nikam mu neje za iti.
Zato mu je najlepše
na babičinem obloku biti.

ime i prezime učenika – autora rada: Domagoj Heric
ime i prezime voditelja/mentora: Nada Panić


NA BABIČINEM OBLOKU

Na babičinem obloku jena roža stoji
i najlepše se od sih črleni.
Sako jutro vodu pije,
a sako večer se od mroka skrije.
Na babičinem  obloku je odnavek
i mislim da bu tu ostala zanavek.

ime i prezime učenika – autora rada: Leo Trupković
ime i prezime voditelja/mentora: Nada Panić


NA BABIČINEM OBLOKU

Ležim.
V nebo gledim,
puno je oblakov.

Zmislim se babice.
Z jom sam gledo oblake.
Povedala je kak najde mir
dok jih gledi.

Odjempot zglednem čuden oblak,
oblak na kerem je sedela
moja babica.
Moše mi i smeje se…

Veter je zapuhno
i oblake otpuhno daleč,
a moje babice nega več.

ime i prezime učenika – autora rada: Matija Klemenčić
ime i prezime voditelja/mentora: Nada Panić


NA BAKINOM OBLOKU

Dok k baki dojdem
pod oblok si sednem.
Ptičica jedna doleti
i popevati počne.

Pod oblokom jen vrtek je mali,
navek je pun cvetja
i slatko diši.

Tam jabuke mi se smejejo
tak črlene i žute.
Tam sonce je kak nigdi zlatno.
Tam sê mi je najlepše.

ime i prezime učenika – autora rada: Dora Novak
ime i prezime voditelja/mentora: Nada Panić


NA OBLOKU

Na obloku roža stoji,
sakoga ki mimo ide ona gledi.
Navečer pak dok sunce zaspi
na obloku roža sam fest zažmiri.
Sako jutro dok se roža zbudi,
okoli je več pet čmeli sedi.
Rožice veselo čmelice gledi.
Pita: „Kaj bi rada čmelica ti?“
„Meda mi daj, rožica,
ka bodo vesela moja dečica!“

ime i prezime učenika – autora rada: Anamarija Knezić
ime i prezime voditelja/mentora: Lidija Novak Levatić, prof.


PRI STAREM OBLOKU

Stori oblok gledi
kak raste ružmarin,
stari je oblok
ka ne zna kulko ima let.

Pri obloku storem
cvate ružmarin,
oblok se štima ž njim.

Stori oblok
već je tak stori
ka se jedva gori drži.

ime i prezime učenika – autora rada: Leona Zeman
ime i prezime voditelja/mentora: Lidija Novak Levatić, prof.


STORO OKNO

Sedim za stolom v topli kuhji
i vum črez okno gledim.

Storo i znucano drveno okno.
„Trelo bi ga poforbati“, babica veli
dok pomalem devle drva na ogen.

Sedne si k meni i počne pripovedati
kolko je pot i ona za tem stolom sedela
i črez okno vun gledela.

Na špoleti okna se čudaj pot
kruh pečeni hladjo,
a znola se i vaza z cvetjom razljati.

Dok pa je sunce notri posijalo
na oknu se i moček greo.

ime i prezime učenika – autora rada: Lea Zadravec
ime i prezime voditelja/mentora: Lidija Novak Levatić, prof.

PODIJELITE OVO

KUL PONG Sponzori i prijatelji